Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Malé LedniceHľadať
 
 

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Malé Lednice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 126
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/2019Martin Kostial - ML ploty, Majcichov 327, 919 22Zmluva o dielozhotovenie betónového oplotenia1 435,00 €8.10.2019nestanovený
16/2019Prima banka Slovensko, a.s., HOdžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu pre projekt - Wifi pre Teba0,00 €3.10.2019nestanovený
15/2019Súkromná obchodná akadémia Živena s.r.o. M.R. Štefánika 147 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov poskytnutie praxe0,00 €13.9.2019nestanovený
14/2019Úrad vlády SR, Námestie slobody č. 1, 813 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska8 000,00 €22.8.2019nestanovený
13/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva č. 74/POD-306/19úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie 5 000,00 €26.7.2019nestanovený
12/2019Slovenská republika zatúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SRZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ZaD ÚPO Malé Lednice7 120,00 €9.7.2019nestanovený
11/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01Dohoda c.19-11-50J-17Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €5.7.2019nestanovený
10/2019APX, k.s., Hliny 1299/122, P.O.Box 124, 017 01 Považská BystricaZmluva o výkone štatutárneho auditu č. 13/A/2019zmluva o výkone auditu za rok 2018 600,00 €8.6.2019nestanovený
9/2019MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 PúchovNájomná zmluva č.1/2019nájom-odovzdanie pozemkov do nájmu1,00 €20.6.201931.12.2029
8/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezmluva o grantovom účte0,00 €30.5.2019nestanovený
7/2019V-architekt, s.r.o., Ľubľanská 1652/2, 831 02 BratislavaZmluva o dielo č. 1/2019Verejné priestranstvo revitalizácia, druhá etapa5 630,00 €25.5.2019nestanovený
6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 39423 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzmluva o poskytnutí dotácie3 000,00 €1.5.2019nestanovený
05/2019MEGAWASTE Slovakia, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadovdodtok k zmluve o zneškodňovaní odpadov0,00 €29.3.2019nestanovený
04/2019LEDNICKÉ KONE OZ, 018 16 Malé Lednice 185Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2019 500,00 €13.2.2019nestanovený
03/2019Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 018 16 DomanižaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2019 100,00 €13.2.2019nestanovený
02/2019A3A atelier s.r.o.Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Malé Lednice8 900,00 €7.2.2019nestanovený
01/2019Tomáš Lednický, Malé Lednice 188, 018 16Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena0,00 €6.2.2019nestanovený
46/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaspracovanie osobných údajov0,00 €20.12.201826.1.2020
45/2018PLYNOMONT T+T, s.r.o., Malé Lednice 86, 018 16Zmluva o dieloZimná údržba miestnych komunikácií 2018 - 202124,00 € (jednotková)11.12.2018nestanovený
44/2018Ing. Gabriela Gabčová, Hliny 1199/22, 017 07 Považská BystricaZmluva o dielovypracovanie projekt. dokum. Obecný úrad - stavebné úpravy 480,00 €23.11.2018nestanovený
43/2018EURO BAUTEN s.r.o., Hliny 1409/1, 017 01 Považská BystricaDodatok k Zmluve o dielo zo dňa 25.2.2016Úprava areálu pri kultúrnom dome53 594,94 €24.11.2018nestanovený
42/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SRZmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-054/2018súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €15.11.2018nestanovený
41/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke plynudodávka plynu0,00 €15.11.201828.2.2021
40/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01Dohoda c. 28-50j-NS-2018Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €8.11.2018nestanovený
39/2018Prorozvoj, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 BratislavaZmluva o dielo - WIFI pre TebaSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP 600,00 €12.10.2018nestanovený
38/2018Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 ZvolenZmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesyštátna pomoc vo forme PSL - zmluva 63-NLC-2017 213,93 €24.7.2018nestanovený
37/2018Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 ZvolenZmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesyštátna pomoc vo forme PSL - zmluva 62-NLC-20181 180,49 €24.7.2018nestanovený
36/2018APX, k.s., Hliny 1299/122, P.O.Box 124, 017 01 Považská BystricaZmluva o výkone štatutárneho auditu č. 28/A/2018audítorské overenie činnosti obce za rok 2017 420,00 €20.7.2018nestanovený
35/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondyposkytnutie úveru bankovému klientovi61 502,76 €7.7.2018nestanovený
34/2018Daniel Palko - GAZ-TERM, Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo - stavebné úpravy Hasičskej zbrojnicerekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v obci30 950,00 €23.6.2018nestanovený
33/2018WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovspracovanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov0,00 €12.6.2018nestanovený
32/2018LEDNICKÉ KONE OZ, 018 16 Malé Lednice 185Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 300,00 €8.6.2018nestanovený
31/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-000589-004Poskytnutá dotácia na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice29 402,50 €5.6.2018nestanovený
30/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01Dohoda č. 18/11/50J/17o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €2.6.2018nestanovený
29/2018ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 ŽilinaRámcová zmluva č. RZ/41/2018dodávka svietidiel6 824,83 €26.5.2018nestanovený
28/2018BROS Computing, s.r.o., Zábudnie 169, 010 03 ŽilinaZmluva o odbornej a technolog. pomoci pre výkon funkcie zodpov. osobytechnologická pomoc v zmysle GDPR0,00 €3.5.2018nestanovený
27/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - Kamerový systémpoistenie Kamerového systému 200,48 € (jednotková)27.4.2018nestanovený
26/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - kompostoviskopoistenie Kompostoviska - stavebná časť44,49 € (jednotková)27.4.2018nestanovený
25/2018Štefan Harant, Malé Lednice 23, 018 16Nájomná zmluva na uloženie zeminyzmluva o uložení zeminy0,00 €19.4.2018nestanovený
24/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €19.4.2018nestanovený
23/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRposkytnutá dotácia obci z prostriedkov DPO SR3 000,00 €18.4.2018nestanovený
22/2018Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 400,00 €18.4.2018nestanovený
21/2018Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 018 16 DomanižaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 100,00 €13.4.2018nestanovený
20/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130048Úprava areálu pri kultrnom dome - Malé Lednice66 299,98 €5.4.2018nestanovený
19/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke plynudodávka plynu0,00 €28.3.2018nestanovený
18/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - čelný nakladačpoistenie čelného nakladača71,00 €21.3.2018nestanovený
17/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - štiepkovačpoistenie štiepkovača90,00 €21.3.2018nestanovený
16/2018Jozef Kozák, Dukelská 972/3, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo - komplexné vedenie systému BOZP a OPPkomplexné vedenie systému BOZP a OPP0,00 €9.3.2018nestanovený
15/2018Jozef Domanický, Malé Lednice 165, 018 16Zámenná zmluva č. 1-2018zámena0,00 €2.3.2018nestanovený
14/2018Ing. arch. Zdenka Brza, Šoltésovej 1673/176, Považská BystricaZmluva o dielospracovanie územnoplán. dokumentácie Zmeny a doplnky k UPO Malé Lednice2 000,00 €21.2.2018nestanovený
Položky 1-50 z 126
Zmluvy » subjekt: Obec Malé Lednice » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
19/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke plynudodávka plynu0,00 €28.3.2018nestanovený
06/2018Dušan Jurkech SHR, Malé Lednice 184, 018 16Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovnájom poľnohospodárskych pozemkov 315,70 €15.1.201831.12.2021
05/2018Ján Bánovčin SHR, Domaniža 412, 018 16Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovnájom poľnohospodárskych pozemkov1 619,20 €15.1.201831.12.2021
04/2018Janka Balušíková SHR, Domaniža 225, 018 16Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovnájom poľnohospodárskych pozemkov 390,17 €15.1.201831.12.2021
02/2018Margita Kapráliková, Malé Lednice 97, 018 16Zmluva o podružnom odbere energie a platbách za podružný odberpodružný odber energie a platby za podružný odber0,00 €11.1.2018nestanovený
01/2018Jozef Lednický a manž. Martina Lednická r. Galková, 018 16 Malé Lednice 222Zmluva o podružnom odbere energie a platbách za podružný odberpodružný odber energie a platby za podružný odber0,00 €5.1.2018nestanovený
38/2017Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.Dohoda o vykonaní odstránenia porastov v ochrannom pásme elektroenerg. zariad.Odstránenie porastov0,00 €2.12.2017nestanovený
37/2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská BystricaDohoda č. 17-11-012-29Úprava práv a povinností účastníkov dohody0,00 €9.12.2017nestanovený
36/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete - OÚzazmluvnenie MRK (istič)0,00 €17.11.2017nestanovený
35/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete - MKzazmluvnenie MRK (istič)0,00 €17.11.2017nestanovený
34/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete - VOzazmluvnenie MRK (istič)0,00 €17.11.2017nestanovený
33/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - KDzazmluvnenie MRK (istič)0,00 €17.11.2017nestanovený
32/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete - PZzazmluvnenie MRK (istič)0,00 €17.11.2017nestanovený
31/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete - TJ Iskrazazmluvnenie MRK (istič)0,00 €17.11.2017nestanovený
30/2017Premier Consulting EU, s.r.o.Dodatok k zmluve o dielo č. EA PRV 2015-03 741zhotovenie diela - štúdia uskutočniteľnosti projektu0,00 €10.11.2017nestanovený
29/2017Považské osvetové stredisko v Považskej BystriciZmluva o spoluprácizabezpečenie a realizácia kultúrneho podujatia 300,00 €18.10.2017nestanovený
28/2017Jozef Domanický, Malé Lednice 165, 018 16Návrh zámennej zmluvy č. 2/2017zámena0,00 €14.10.2017nestanovený
27/2017Marek Horník - TELESYSZmluva o dielo - kamerový systémZmluva o dodávku a montáž kamerového systému0,00 €10.10.2017nestanovený
26/2017Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete - TJ Iskraaktualizácia technických parametrov zariadenia užívateľa0,00 €7.10.2017nestanovený
25/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaDodatok č. 2 k Zmluve OPKZP-PO1-SC111-2016-11/26 Zhodnocovanie biolog. rozložit. komunálneho odpadu v obci Malé LedniceZhodnocovanie biologicky rozložiteľného kom. odpadu v obci Malé Lednice0,00 €7.10.2017nestanovený
24/2017Združenie mariánskej mládežeZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017Poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017 400,00 €5.10.2017nestanovený
23/2017LEDNICKÉ KONEZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017Poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2017 300,00 €5.10.2017nestanovený
22/2017APX, k.s.Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 52/A/2017audítorské overenie činnosti obce 420,00 €21.9.2017nestanovený
21/2017Slovak Telekom, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekomtelekomunikačné služby0,00 €1.9.2017nestanovený
20/2017TENDERnet, s.r.o.Licenčná zmluva 250,00 €19.8.201731.12.2018
19/2017Združenie obcí Strážovské vrchyZmluva o združení finančných prostriedkovZmluva o združenie finančných prostriedkov0,00 €27.7.2017nestanovený
18/2017Ministerstvo životného prostredia SRDodatok č. 1 k Zmluve OPKZP-PO1-SC111-2016-11/26 Zhodnocovanie biologic. rozložit. komunálneho odpadu v obci Malé LedniceZhodnocovanie biologicky rozložiteľného kom. odpadu0,00 €20.7.2017nestanovený
17/2017CEMIS. s.r.o., Bratislavská 5979/6A, 917 01 TrnavaZmluva o dielo - rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií v obciRekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií v obci0,00 €1.7.2017nestanovený
16/2017Premier Consulting EU, s.r.o.Zmluva o verejnom obstarávaníVykonanie verejného obstarávania0,00 €24.6.2017nestanovený
15/2017Premier Consulting EU, s.r.o.Zmluva o vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevokVyhotovenie žiadosti a jej podanie o nenávratný fin. prísp.0,00 €24.6.2017nestanovený
14/2017PARITER, .s.r.o., Hliny 1199/22, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie1 440,00 €2.6.2017nestanovený
13/2017Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/26Zmluva úpravách zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom na schválený projekt - Kompostovisko0,00 €23.5.2017nestanovený
12/2017Dušan Jurkech, 018 16 Malé Lednice 184Zámenná zmluva č. 1/2017zámena0,00 €5.5.2017nestanovený
11/2017Dušan Jurkech,Malé Lednice 184, 018 16 DomanižaNávrh zámennej zmluvy 0,00 €14.4.2017nestanovený
10/2017ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZBA0914201503Zmluva o odpadoch0,00 €12.4.2017nestanovený
09/2017a-audit, s.r.o., Partizánska 56, 911 01 TrenčínZmluva o dielododávka projektovej dokumentácie a odborné poradenstvo1 350,00 €4.4.2017nestanovený
08/2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad TrenčínZmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtových prostriedkov MV SR 10 000,00 €24.3.2017nestanovený
07/2017Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte0,00 €21.3.2017nestanovený
06/2017Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 ZvolenZmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy 213,93 €19.3.2017nestanovený
05/2017Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte0,00 €7.3.2017nestanovený
04/2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - kultúrny dom0,00 €18.2.2017nestanovený
03/2017MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD-Malé Lednice_10,00 €1.2.20171.2.2020
01/2017PLYNOMONT T+T, s.r.o.Zmluva o odhŕňaní snehuzimná údržba obecných komunikácií24,00 € (jednotková)27.1.201730.4.2018

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka