Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Malé LedniceHľadať
 
 

Symboly

Symboly obece Malé Lednice

 

§ 29

Úvodné ustanovenie

Obecné symboly sú:

 

erb obce Malé Lednicevlajka Malé Lednice

     erb Obce Malé Lednice                    zástava Obce Malé Lednice

 

 

§ 30

Erb Obce Malé Ledniceerb malé lednice

(1)     Erb Obce Malé Lednice tvorí v červenom štíte zo zlatej oblej pažite vyrastajúca veľká zlatá čiernostredá slnečnica na striebornej dvojlistej stopke Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

potvrdenie o zaplatení poplatku.

(2)     Erb obce sa používa:

na pečatidle obce,

na insígniách starostu,

na listinách o udelení čestného občianstva Obce Malé Lednice, ceny Obce Malé Lednice a uznaniach Obce Malé Lednice

na budove, kde má sídlo Obecný úrad v Malých Ledniciach,

na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

v rokovacej miestnosti orgánov obce,

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(3)     Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

(4)     Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 § 31

Zástava Obce Malé Lednice

Zástavu Obce Malé Lednice tvorí päť pozdľžnych pruhov vo farbách žltej 2/9, červenej 2/9, bielej 1/9 červenej 2/9, žltej 2/9 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

(1)     Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Malé Lednice tvorí prílohu  tohto štatútu.

(2)     Zástavu Obce Malé Lednice používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(3)     Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(4)     Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená  z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).

(5)     Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(6)     Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)       zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)       na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(7)     Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka