Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Malé LedniceHľadať
 
 

Povinné zverejňovanie

Zmluvy » subjekt: Obec Malé Lednice » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 126
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17/2019Martin Kostial - ML ploty, Majcichov 327, 919 22Zmluva o dielozhotovenie betónového oplotenia1 435,00 €8.10.2019nestanovený
16/2019Prima banka Slovensko, a.s., HOdžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu pre projekt - Wifi pre Teba0,00 €3.10.2019nestanovený
15/2019Súkromná obchodná akadémia Živena s.r.o. M.R. Štefánika 147 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov poskytnutie praxe0,00 €13.9.2019nestanovený
14/2019Úrad vlády SR, Námestie slobody č. 1, 813 70 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska8 000,00 €22.8.2019nestanovený
13/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva č. 74/POD-306/19úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie 5 000,00 €26.7.2019nestanovený
12/2019Slovenská republika zatúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SRZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie ZaD ÚPO Malé Lednice7 120,00 €9.7.2019nestanovený
11/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01Dohoda c.19-11-50J-17Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €5.7.2019nestanovený
10/2019APX, k.s., Hliny 1299/122, P.O.Box 124, 017 01 Považská BystricaZmluva o výkone štatutárneho auditu č. 13/A/2019zmluva o výkone auditu za rok 2018 600,00 €8.6.2019nestanovený
9/2019MAS Naše Považie, Štefánikova 821, 020 01 PúchovNájomná zmluva č.1/2019nájom-odovzdanie pozemkov do nájmu1,00 €20.6.201931.12.2029
8/2019Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezmluva o grantovom účte0,00 €30.5.2019nestanovený
7/2019V-architekt, s.r.o., Ľubľanská 1652/2, 831 02 BratislavaZmluva o dielo č. 1/2019Verejné priestranstvo revitalizácia, druhá etapa5 630,00 €25.5.2019nestanovený
6/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 39423 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRzmluva o poskytnutí dotácie3 000,00 €1.5.2019nestanovený
05/2019MEGAWASTE Slovakia, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadovdodtok k zmluve o zneškodňovaní odpadov0,00 €29.3.2019nestanovený
04/2019LEDNICKÉ KONE OZ, 018 16 Malé Lednice 185Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2019 500,00 €13.2.2019nestanovený
03/2019Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 018 16 DomanižaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre v roku 2019poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2019 100,00 €13.2.2019nestanovený
02/2019A3A atelier s.r.o.Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Malé Lednice8 900,00 €7.2.2019nestanovený
01/2019Tomáš Lednický, Malé Lednice 188, 018 16Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena0,00 €6.2.2019nestanovený
46/2018MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaspracovanie osobných údajov0,00 €20.12.201826.1.2020
45/2018PLYNOMONT T+T, s.r.o., Malé Lednice 86, 018 16Zmluva o dieloZimná údržba miestnych komunikácií 2018 - 202124,00 € (jednotková)11.12.2018nestanovený
44/2018Ing. Gabriela Gabčová, Hliny 1199/22, 017 07 Považská BystricaZmluva o dielovypracovanie projekt. dokum. Obecný úrad - stavebné úpravy 480,00 €23.11.2018nestanovený
43/2018EURO BAUTEN s.r.o., Hliny 1409/1, 017 01 Považská BystricaDodatok k Zmluve o dielo zo dňa 25.2.2016Úprava areálu pri kultúrnom dome53 594,94 €24.11.2018nestanovený
42/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SRZmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-054/2018súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky0,00 €15.11.2018nestanovený
41/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke plynudodávka plynu0,00 €15.11.201828.2.2021
40/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01Dohoda c. 28-50j-NS-2018Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €8.11.2018nestanovený
39/2018Prorozvoj, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 811 09 BratislavaZmluva o dielo - WIFI pre TebaSpracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP 600,00 €12.10.2018nestanovený
38/2018Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 ZvolenZmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesyštátna pomoc vo forme PSL - zmluva 63-NLC-2017 213,93 €24.7.2018nestanovený
37/2018Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 ZvolenZmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesyštátna pomoc vo forme PSL - zmluva 62-NLC-20181 180,49 €24.7.2018nestanovený
36/2018APX, k.s., Hliny 1299/122, P.O.Box 124, 017 01 Považská BystricaZmluva o výkone štatutárneho auditu č. 28/A/2018audítorské overenie činnosti obce za rok 2017 420,00 €20.7.2018nestanovený
35/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondyposkytnutie úveru bankovému klientovi61 502,76 €7.7.2018nestanovený
34/2018Daniel Palko - GAZ-TERM, Kpt. Nálepku 566, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo - stavebné úpravy Hasičskej zbrojnicerekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice v obci30 950,00 €23.6.2018nestanovený
33/2018WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2A, ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovspracovanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov0,00 €12.6.2018nestanovený
32/2018LEDNICKÉ KONE OZ, 018 16 Malé Lednice 185Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 300,00 €8.6.2018nestanovený
31/2018Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-000589-004Poskytnutá dotácia na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice29 402,50 €5.6.2018nestanovený
30/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, Centrum 13/17, 017 01Dohoda č. 18/11/50J/17o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti0,00 €2.6.2018nestanovený
29/2018ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 ŽilinaRámcová zmluva č. RZ/41/2018dodávka svietidiel6 824,83 €26.5.2018nestanovený
28/2018BROS Computing, s.r.o., Zábudnie 169, 010 03 ŽilinaZmluva o odbornej a technolog. pomoci pre výkon funkcie zodpov. osobytechnologická pomoc v zmysle GDPR0,00 €3.5.2018nestanovený
27/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - Kamerový systémpoistenie Kamerového systému 200,48 € (jednotková)27.4.2018nestanovený
26/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - kompostoviskopoistenie Kompostoviska - stavebná časť44,49 € (jednotková)27.4.2018nestanovený
25/2018Štefan Harant, Malé Lednice 23, 018 16Nájomná zmluva na uloženie zeminyzmluva o uložení zeminy0,00 €19.4.2018nestanovený
24/2018Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €19.4.2018nestanovený
23/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRposkytnutá dotácia obci z prostriedkov DPO SR3 000,00 €18.4.2018nestanovený
22/2018Združenie mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 NitraZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 400,00 €18.4.2018nestanovený
21/2018Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 018 16 DomanižaZmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018poskytnutie finančnej dotácie pre rok 2018 100,00 €13.4.2018nestanovený
20/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130048Úprava areálu pri kultrnom dome - Malé Lednice66 299,98 €5.4.2018nestanovený
19/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke plynudodávka plynu0,00 €28.3.2018nestanovený
18/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - čelný nakladačpoistenie čelného nakladača71,00 €21.3.2018nestanovený
17/2018UNIQA poistovna, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27Poistná zmluva - štiepkovačpoistenie štiepkovača90,00 €21.3.2018nestanovený
16/2018Jozef Kozák, Dukelská 972/3, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo - komplexné vedenie systému BOZP a OPPkomplexné vedenie systému BOZP a OPP0,00 €9.3.2018nestanovený
15/2018Jozef Domanický, Malé Lednice 165, 018 16Zámenná zmluva č. 1-2018zámena0,00 €2.3.2018nestanovený
14/2018Ing. arch. Zdenka Brza, Šoltésovej 1673/176, Považská BystricaZmluva o dielospracovanie územnoplán. dokumentácie Zmeny a doplnky k UPO Malé Lednice2 000,00 €21.2.2018nestanovený
Položky 1-50 z 126

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka